Zápisnice

2018

Dátum Typ Miesto konania Zapísal(a)
04.02.2018 Členská schôdza Banská Bystrica I. Tamášiová Zápisnica
23.01.2018 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Nikola Palovičová Zápisnica

2017

Dátum Typ Miesto konania Zapísal(a)
28.11.2017 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Renáta Chlebanová Zápisnica
28.06.2017 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Renáta Chlebanová Zápisnica
20.01.2017 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Renáta Chlebanová Zápisnica

2016

Dátum Typ Miesto konania Zapísal(a)
23.11.2016 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Renáta Chlebanová Zápisnica
06.07.2016 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Anton Strasser Zápisnica
13.03.2016 Členská schôdza Banská Bystrica I. Tkáčová Zápisnica
12.03.2016 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Nikola Palovičová Zápisnica
22.01.2016 Schôdza predsedníctva Malý Lapáš Renáta Chlebanová Zápisnica

2015

Dátum Typ Miesto konania Zapísal(a)
17.07.2015 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Nikola Palovičová Zápisnica
22.03.2015 Členská schôdza Banská Bystrica Nikola Palovičová Zápisnica
21.03.2015 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Nikola Palovičová Zápisnica

2014

Dátum Typ Miesto konania Zapísal(a)
12.12.2014 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Nikola Palovičová Zápisnica
20.09.2014 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Nikola Palovičová Zápisnica
07.08.2014 Mimoriadne zasadnutie Senica N/A Zápisnica
25.01.2014 Členská schôdza Banská Bystrica I. Tkáčová Zápisnica
24.01.2014 Schôdza predsedníctva n/a Anton Strasser Zápisnica

2013

Dátum Typ Miesto konania Zapísal(a)
07.12.2013 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Anton Strasser Zápisnica
02.07.2013 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Ondrej Bihari Zápisnica
02.02.2013 Členská schôdza Kremnička S. Lisoňová Zápisnica
01.02.2013 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Anton Strasser Zápisnica

2012

Dátum Typ Miesto konania Zapísal(a)
09.11.2012 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Albín Majsniar Zápisnica
31.03.2012 Členská schôdza Banská Bystrica Ingrid Tkáčová Zápisnica
16.03.2012 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Albín Majsniar Zápisnica

2011

Dátum Typ Miesto konania Zapísal(a)
11.11.2011 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Anton Strasser Zápisnica
29.01.2011 Členská schôdza Banská Bystrica Mgr. Jana Hamerlíková Zápisnica
28.01.2011 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Bc. Jozef Adamuščin Zápisnica

2010

Dátum Typ Miesto konania Zapísal(a)
12.11.2010 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Renáta Chlebanová Zápisnica
20.03.2010 Schôdza predsedníctva Dudince Bc. Jozef Adamuščin Zápisnica
23.01.2010 Členská schôdza Kremnička, Banská Bystrica Ingrid Tkáčová Zápisnica

2009

Dátum Typ Miesto konania Zapísal(a)
30.10.2009 Schôdza predsedníctva n/a Zápisnica
03.07.2009 Schôdza predsedníctva n/a Zápisnica
17.01.2009 Členská schôdza n/a Silvia Lisoňová Zápisnica
16.01.2009 Schôdza predsedníctva n/a Zápisnica

2008

Dátum Typ Miesto konania Zapísal(a)
08.11.2008 Schôdza predsedníctva Banská Bystrica Renáta Chlebanová Zápisnica