Propozícia výstavy: Pobedím - 21.04.2018

Kynologický klub Pobedim

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 21.04.2018
Miesto konania: Areál firmy KLIMAT, Beckov
Prezentácia: 8:00
Začiatok: 9:00
Rozhodca Jürgen Hoffman
Poplatky: 1. uzávierka:
7€ za prvého psa
5€ za každého ďalšieho psa
2. uzávierka:
10€ za každého psa
Platba na mieste výstavy je spoplatnená podľa 2. uzávierky
1. Uzávierka prihlášok: 07.04.2018
2. Uzávierka prihlášok: 14.04.2018

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Diana Hausknechtová
Rakoľuby 259
916 31 Kočovce
0903 132 385

bankové spojenie:
IBAN: SK0883300000002801087088
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
email: kkpobedimkk@gmail.com

Veterinárne ustanovenie

V zmysle všeobecných veterinárnych ustanovení.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!