Propozícia výstavy: Kynologické stredisko Raz-Dva Ružomberok - 16.04.2016

Kynologický klub - Kynologické stredisko RAZ-DVA

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 16.04.2016
Miesto konania: Futbalový štadión v Ludrovej pri Ružomberku
Prezentácia: 8:00
Začiatok: 9:00
Rozhodca Jurgen Hoffman
Poplatky: 7€ prvý pes
5€ ďalší pes
Uzávierka prihlášok: 10.04.2016

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

MVDr. Dalibor Letko, Nad Skalkou 52, 03401 Ružomberok 1, 0905 622 792
email: letko.dalibor@gmail.com

Veterinárne ustanoveniePrihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!