Propozícia výstavy: Kynológia Poprad - 14.05.2016

Kynologický klub ZO Kynológia Poprad

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 14.05.2016
Miesto konania: Kvetnica 3576/2a, 058 01 Poprad
GPS: 49°02’03,4” N, 20°17’57,8” E
Prezentácia: 8:00
Začiatok: 9:00
Rozhodca Ján Sudimák
Poplatky: 1. pes 7,-EUR
2. pes 5,-EUR
Uzávierka prihlášok: 09.05.2016

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Stanislava Vnenčáková, Markušovského 503, 05938 Štrba, Tel.č.: 0944 266 268

Prihlášku je možné poslať poštou alebo e-mailom.

prihláška poštou
kópia rodokmeňa, popr. pracovnej knižky + telefonický kontakt

prihláška e-mailom
kópia rodokmeňa, popr. pracovnej knižky, alebo všetky potrebné informácie (meno psa, dát nar., číslo zápisu, tetovacie číslo, výstavné ocenenie, skúška,hodnotenie RTG, rodičia – čísla zápisov, starý rodičia-čísla zápisov, majiteľ psa - meno a adresa, chovateľ - meno a adresa)
prijatie prihlášky e-mailom Vám bude potvrdené spätnou správou, až potom je prihláška považovaná za prijatú

poplatok je možné uhradiť poštou alebo na bankový účet, spôsob platby prosím uviesť v prihláške
č. účtu: 261 662 2392/1100 Tatra banka

email: ZOKYNOLOGIAPOPRAD@GMAIL.COM

Veterinárne ustanovenie

V zmysle všeobecných veterinárnych ustanovení.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!