Propozícia výstavy: KK Slovenský raj - Smižany - 01.10.2016

Kynologický klub Slovenský raj-Smižany

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 01.10.2016
Miesto konania: areál KK Slovenský raj-Smižany
Prezentácia: 7,30 - 8,45
Začiatok: 9,00
Rozhodca Juraj Štaudinger
Poplatky: 1. uzávierka:
-
2. uzávierka:
10,- € za psa
1. Uzávierka prihlášok:
2. Uzávierka prihlášok: 23.09.2016

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

MVDr. Krisína Kovaľová
Tatranská 33, 053 11 Smižany, 0905 903 102

Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou na adresu, platba cez účet nie je možná!

Viac info na: www.kk-smizany.wbl.sk alebo na Facebooku
email: seychely1@centrum.sk

Veterinárne ustanoveniePrihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!