Propozícia výstavy: KK Sĺňava - 11.06.2016

Kynologický klub KK Sĺňava

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 11.06.2016
Miesto konania: Beckov, areál firmy Klimat
Prezentácia: --:--
Začiatok: 9:00
Rozhodca Pertl E.
Poplatky: 1. pes 7,-EUR
2. pes 5,-EUR
Uzávierka prihlášok: 01.06.2016

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Prihlášky na výstavu, platby a potvrdenie o zaplatení zasielajte:

Poštou na adresu:
Andrea Piovarčiová, Teplická 29, 921 01 Piešťany

alebo

Na email:
adrianka@adrianka.net

alebo

Cez internet na:
www.vystava-no.sytes.net


Prihláškou sa rozumie vyplnený formulár, alebo fotokópia rodokmeňu + fotokópia potvrdenia o zaplatení.

Tel. kontakt: +421 905 740 737, +421 915 721 324
email: adrianka@adrianka.net

Veterinárne ustanovenie

V zmysle všeobecných veterinárnych ustanovení.

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!