Propozícia výstavy: Dunajská Streda - 15.09.2018

Kynologický klub Kynologicky klub Fer-Mil

usporiada

Oblastnú výstavu NO

Termín konania: 15.09.2018
Miesto konania: Dunajska Streda - futbalove ihrisko cast Male Blahovo
Prezentácia: 8.00
Začiatok: 9.00
Rozhodca P. Arth
Poplatky: 1. uzávierka:
7€ za prveho psa, 5€ za kazdeho druheho psa
2. uzávierka:
10€ za kazdeho psa
1. Uzávierka prihlášok: 31.08.2018
2. Uzávierka prihlášok: 07.08.2018

Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu

Milan Grunfeld, Cukrovarska 147/15, Dunajska Streda, 92901, 0902123335
Bankove spojenie;
IBAN: SK2211000000002948047582
email: grunfeldmilan70@gmail.com

Veterinárne ustanovenie

V zmysle vseobecnych veterinarnych ustanoveni! Prihlaskou na vystavu je citatelna fotokopia preukazu o povode psa+pracovneho listu psa. Ziadame Vas o dokladne vyplnenie prihlasky, splnenie podmienok ucasti v triede dospelych podla vystavneho poriadku SUCHNO a doklad o zaplateni v stanovenom termine. Zaslanim prihlasky vyjadrujete suhlas so zverejnenim osobnych udajov v katalogu vystavy

Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na vašu účasť!