Bonitácia Kolárovo 22.04.2018
12.03.2018 00:00:00
Oznam z SV
Vážené dámy a páni,

aby sa zachovala obvyklá kvalita a bezpečnosť hodnotenia,
štandardný profil DNA sa musí rozšíriť zo súčasných 18 až na 27 markerov.
Bohužiaľ sme nútení preniesť súvisiace náklady na spracovanie vzoriek DNA na našich členov alebo zákazníkov.

Nový poplatok za DNA je od 01.04.2018 79,00 EUR.


Termínom je prijatie vzorky DNA v laboratóriu SV.

Ďakujeme vám za pochopenie.
23.02.2018 23:36:15
Výstava NO 28.4.2018
23.01.2018 17:19:39
POZOR, zmena poradcu chovu pre okres Bratislava
Jozef Maceják, Znievska 24, 851 06 Bratislava, tel. 0903 963 171
03.01.2018 00:00:00
Tlačivá sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 16,60 € (Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2018).
Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.

Uzávierky:
15.11.2017

Žiadosti zaslané po týchto termínoch budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!
Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť dodatočne si zmeniť termíny.
08.09.2017 09:24:43 , čítajte viac ...
Reprezentácia MS FCI, MS WUSV SR 2017
Vedúci reprezentácie MS FCI, MS WUSV: Mgr. Igor Lengvarský
Reprezentačný figurant MS FCI, MS WUSV: Jaroslav Vnenčák

MS FCI

Pavol Šlahor + Aramis Red Devils Dog
Matúš Balún + Original Malý Lumpík
Adriana Nagyová + Gero z Berounské bašty
náhr. Matúš Balún + Phantom Malý Lumpík

MS WUSV

Matúš Balún + Original Malý Lumpík
Adriana Nagyová + Gero z Berounské bašty
Lukáš Vanta + Passat Eqidius
17.07.2017 11:30:38
Reprezentácia SR na WUSV Universalsieger 2017 Regau Rakúsko 09.06 - 11.06.2017
SK1 : Dáša Kostelná a Endy von der Schwarzen Irma
SK2 : Marta Majtasová a Lexus Amarcord
SK3 : Milan Dragan a Hexa Mil-Drag
Team Leader : Dáša Kostelna a Katarina Kolekova
Figurant : Richard Holík
05.06.2017 00:26:01
12.05.2017 15:54:38 , čítajte viac ...
[Propozície] Kynologický klub Rohožník Vás pozýva na:
28.04.2017 08:51:50
26.04.2017 16:35:51 , čítajte viac ...
DOČASNÁ ZMENA PORADCU CHOVU
S platnosťou od 15.4.2017 je dočasne poverený výkonom funkcie Okresného poradcu chovu pre okres Bratislava MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25 A, 900 24 Veľký Biel, tel. 0905 620 676
20.04.2017 12:15:34
Oznam
KK Rohožník oznamuje, že výstava a koerung NO, ktoré sa mali konať dňa 1. a 2.4.2017 v Rohožníku, sa z dôvodu nedelegovania nemeckého rozhodcu prekladajú. Nový termín bude včas uverejnený na web stránke SUCHNO.
22.03.2017 13:49:09
Vážení členovia SKJ!
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Prezídium SKJ , tak ako Vy všetci, pozorne sledovalo vývoj okolo návrhu zákona, ktorý mal riešiť problémy okolo nehumánneho množenia psov.

Návrh zákona, ktorý bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky sa však úplne minul cieľa, na ktorý bol zameraný, vôbec nerieši problémy okolo tzv. množiteľov psov ale výrazne postihuje všetkých chovateľov psov, ktorí chovajú psov ako svoje hobby.

Je poľutovaniahodné, že chov psov, ktorý je u všetkých našich členov predovšetkým koníček, musí byť podľa zákona podnikateľskou činnosťou, čo je v rozpore so Stanovami našej organizácie a so zásadami Medzinárodnej kynologickej organizácie /FCI /, ktorej sme členmi. Takéto znenie zákona postihuje predovšetkým všetkých tých, ktorí chov psov vykonávajú ako svoju záľubu, ktorí chovajú psov v súlade so zákonmi tohto štátu a dodržiavajú všetky pravidlá našej organizácie. Na druhej strane bude bezzubý voči z našej strany kritizovanému množeniu psov a zaobchádzaniu so psami ako vecami na množenie potomstva, v rozpore so všetkými veterinárnymi predpismi a humánnymi zásadami.

Žiaľ Prezídium SKJ v súčasnosti nemá ešte k dispozícii paragrafové znenie nového zákona tak, ako bolo schválené v Národnej rade Slovenskej republiky. Po jeho získaní podrobíme tento zákon právnej analýze a pokúsime sa všetkými dostupnými prostriedkami zvrátiť jeho uplatnenie v praxi.

Vzhľadom na klamlivé informácie, ktoré sa objavili v tlači, prehlasujeme, že Návrh zákona nebol s nikým z členov prezídia SKJ konzultovaný, SKJ nebola o príprave zákona informovaná, ani požiadaná o spoluprácu, resp. pripomienky pri jeho tvorbe.

Prezídium SKJ

Predsedníctvo SÚCHNO a Prezídium ZŠK SR sa pripájajú k stanovisku SKJ a budú podnikať kroky na riešenie tejto situácie.
17.02.2017 17:03:49
Zmenu kynologických akcií, ktoré sa kryjú s chránenými termínmi je možné nahlásiť do 20.1.2017 na palovicova@zsk-sr.sk
04.01.2017 07:59:50 , čítajte viac ...
Príjemné prežitie vianočných sviatkov

Zväz športovej kynológie SR

a

Slovenská únia chovateľov nemeckého ovčiaka

praje všetkým členom pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších
a šťastný Nový rok 2017 plný kynologických úspechov.
25.12.2016 13:06:35
Obedience World-Cup WUSV Meppen 2016

GRATULUJEME

Jozefovi Olearčinovi k 1. miestu na Obedience World-Cup WUSV Meppen 2016 v kategórii OB2.

11.10.2016 23:47:41
MS WUSV 2016

GRATULUJEME!!!


Jozefovi Adamuščinovi k 2.miestu na MS WUSV

a celej slovenskej reprezentácii k 3.miestu

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a skvelé výkony.

výsledky: www.schaeferhunde.de/en/wusv-wm/results/

10.10.2016 18:09:35
POZVÁNKA NA HLAVNÚ ŠPECIÁLNU VÝSTAVU NEMECKÝCH OVČIAKOV
Na Hlavnú špeciálnu výstavu nemeckých ovčiakov, ktorá sa bude konať v dňoch 24. – 25.9.2016 v areály firmy z Polytanu v Malom Lapáš sa prihlásilo 177 jedincov z 9 štátov sveta. Medzi vystavovateľmi sú aj také zvučné mená ako rozhodca SV p. Lutz Wischalla z Nemecka, majiteľ víťaznej chovateľskej stanice z Bundessiegerzuchtschau 2016 v Norimbergu „vom Suentelstein“ p. Hinrich Müller a mnohí ďalší.

Nepochybným lákadlom bude predvedenie jedincov ako PEPE vom Bördertal, ktorý obsadil na BSZS v tomto roku SG1 v triede mladých, LARRY vom Bierstadter Hof, ktorý v tej istej triede obsadil SG6, suky PRADA vom Externstein, ktorá obsadila v minulom roku SG2 v triede mladých a mnoho ďalších jedincov. Nenechajte si teda ujsť tento jedinečný zážitok a príďte sa sami presvedčiť na vlastné oči.
19.09.2016 20:50:19
Tlačivá sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 16,60 € (Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2017).
Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.

Uzávierky:
15.09.2016
30.09.2016
15.10.2016

Žiadosti zaslané po týchto termínoch budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!
Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť zmeniť si termíny  do 15.11.2016
26.08.2016 12:23:11 , čítajte viac ...
[Propozície] OV KK Sĺňava
15.04.2016 03:38:46
Program Členskej schôdze SÚCHNO 13.3.2016
 • Otvorenie
 • Voľba komisií (návrhová, mandátna)
 • Voľba overovateľov zápisnice
 • Schválenie programu Členskej schôdze
 • Správa predsedu SÚCHNO (A. Majsniar)
 • Správa o činnosti SÚCHNO (I. Kočajda)
 • Správa Výcvikovej komisie (I. Lengvarský)
 • Správa Hlavnej plemennej knihy SÚCHNO (I. Kočajda)
 • Správa o hospodárení a správa revíznej komisie (I. Kočajda + M. Petrek)
 • Návrh rozpočtu na rok 2016 (I. Kočajda)
 • Diskusia
 • Uznesenia
 • Záver
12.03.2016 22:32:41
Oznam: MS WUSV IPO-FH 2016
MS WUSV IPO-FH plánované na 24-27.3.2016 v Belgicku sa z organizačných dôvodov neuskutočnia.
21.01.2016 07:23:51
[Oznam] Ukončenie spolupráce s firmou PETPARK
Vzhľadom na ukončenie spolupráce s firmou PETPARK /zo strany firmy/ nie je možné uplatňovať si reklamovanú zľavu 20% na výrobky ich firmy.
16.12.2015 21:03:23
Gratulujeme

Majstrovi sveta

Jozefovi Adamuščinovi

a celej slovenskej reprezentácii.
Ďakujeme!

Výsledková listina FCI WM 2015

14.09.2015 12:59:50 , čítajte viac ...
Chovateľské a Športové kynologické akcie na rok 2016
Tlačivá ( športové akcie, chovateľské akcie ) sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 16,60 €
(Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2016).

Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.
Uzávierky: 15.09.2015, 30.09.2015, 15.10.2015

Žiadosti zaslané po týchto termínoch budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!
Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť zmeniť si termíny do 15.11.2015
19.08.2015 09:05:38
Oznam: Zmena telefonického kontaktu PCH
Zmena telefonického kontaktu PCH - okresy Považská Bystrica, Ilava, Trenčín, Púchov - Jozef Konrád, 914 43 Dolná Poruba 281 - 0907 314 265
17.08.2015 02:16:34
Pracovisko RTG Námestovo
S platnosťou od 1.3.2015 je medzi pracoviská, oprávnené zhotovovať RTG na DBK a DLK pre SÚCHNO zaradené pracovisko:

MVDr. Tomáš Krupa, Veterinárna ambulancia OraVet, Slanická 465/31, 029 01 Námestovo , 0908694614, 0902108331, www.oravet.sk
24.02.2015 22:02:21
Oznam HPK SÚCHNO
HPK SÚCHNO uznáva do chovu jedince, ktoré majú bonitačnú kartu vystavenú plemennou knihou SV – Körung len v prípade, že skúška z výkonu je vykonaná na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku (u rozhodcu SV) a v Českej republike.
20.10.2014 15:04:11
Upozornenie pre usporiadateľov výstav

Usporiadateľ výstavy je povinný uviesť v katalógu výstavy nasledovné ustanovenie:

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime, alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav.
12.03.2014 09:13:54
Upozornenie pre žiadateľov o delegovanie rozhodcov SV, platný od 1.1.2014
1./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote min. 8 týždňov pre konaním akcie sa spoplatňuje poplatkom vo výške 150,- € za rozhodcu.

2./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote od 8 do 4 týždňov pred konaním akcie sa spoplatňuje poplatkom vo výške 300,- € za rozhodcu.

3./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote menej ako 4 týždne pred konaním akcie nebude akceptovaná.

Žiadame všetky organizácie, aby svoje žiadosti o delegovanie rozhodcov SV na akcie zasielali v dostatočnom časovom predstihu na sekretariát ZŠK SR a SÚCHNO.
01.01.2014 21:18:11