Výstavy NO
Dátum Mesto, Organizátor Rozhodca
15.03.2017 KK ZVJS - KK ZVJS, Bratislava Albín Majsniar
18.03.2017 KK Pobedím - Mgr. Michaela Palcová; pplk. V. Ábela 35, Piešťany 92101; 0908 398 287 Wilhelm Nordsieck
21.03.2017 MV SR PPZ OKH - MV SR OKH PPZ, Pribinova 2, Bratislava Ivan Kočajda
29.04.2017 KK Anička Košice - Bc. Michaela Burianová, Húsková 51, 040 23 Košice, tel.č.: 0908 092 841, www.kkanicka.sk, info@kkanicka.sk Ján Sudimák
13.05.2017 MŠK ZO Kynológia Kežmarok - Silvia Lisoňová, Tehelňa 27, 060 01 Kežmarok, tel.č.: 0903 508 355 Albín Majsniar
13.05.2017 VK NO Rohožník-Vajarská - Gabriela Salaiová, č.d. 347, 906 38 Rohožník, tel.č.: 0903 468 004 Andreas Rudolph
20.05.2017 KK Prašice - Peter Detko, 1.mája 167, 956 22 Prašice, tel.č.: 0902 103 184 J.Šiška
24.06.2017 KK Holíč - Vladimír Balúch, Kátov 197, 908 49 Vrádište, baluchvl@gmail.com Mussolino /IT/
26.08.2017 KK Trstice - Nagy Karol, Horné Saliby 669, 925 03 , tel.č.: 0905 391 277, nakahosa@gmail.com Otakar Meloun
23.09.2017 KK Slovenský raj -Smižany - MVDr. Kristína Kovaľová, Tatranská 33, 053 11 Smižany Ivan Kočajda
24.10.2017 MV SR PPZ OKH - MV SR OKH PPZ, Pribinova 2, Bratislava Ivan Kočajda

Doplňujúce informácie k výstavám NO