Národné akcie
Dátum Mesto Názov, doplňujúce informácie Rozhodca
18.05.2019 KK Jablonica Majstrovstvá SR malých plemien
MVDr. Ján Hamerlík, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, tel.č.: 0905 741 494, mvdr.hamerlik@centrum.sk, www.kynologia-jablonica.sk
Igor Malina
22.06.2019 KŠK Tekovská Breznica M SR ZŠK SR podľa SVV3
Jozef Juhás. č.d. 645, 966 52 Tekovská Breznica, 0905 826 429
Mgr. Juraj Štaudinger
21.09.2019 - 22.09.2019 Vranov nad Topľou HŠV NO
Mgr. Ladislav Hromada, Priemyselná 1713/6, 071 01 Michalovce, 0907 993 411
F. Goldlust + T. Kopp
26.10.2019 Závod Zvod plemenníkov
MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava