Bonitácie NO
Dátum Mesto, Organizátor Rozhodca
11.03.2018 Lučenec - Mgr. Juraj Štaudinger, L.Svobodu 28, Lučenec, tel.č.: 0905 265 563
!!! ZMENA TERMÍNU !!!
Albín Majsniar
21.03.2018 PPZ - OKH PPZ, Pribinova 2, Bratislava
Iba pre potreby PPZ !!!
Mgr. Ivan Kočajda
22.04.2018 Kolárovo - JUDr. Peter Papáček, Mlynská 26, 946 03 Kolárovo, 0905 218 491 Mgr. Juraj Štaudinger
19.05.2018 Vranov nad Topľou - Peter Lengvarský, Na Hrunku 52, Vranov nad Topľou, tel.č.: 0907 680 228 Ján Sudimák
19.05.2018 Pliešovce - Bc. Ivan Teren, Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce, tel.č.: 0904 678 174, terenivan@gmail.com Mgr. Ivan Kočajda
02.06.2018 Sĺňava - Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, 0915 721 324 Albín Majsniar
23.06.2018 Spišská Nová Ves - Milan Oravec, S. Chalúpku 34, 052 01 Spišská Nová Ves, 0903 638 202 Mgr. Juraj Štaudinger
14.10.2018 Gbely - Mgr. Dušan Vrbňák, Štefánikova 381, 908 45 Gbely
!!! ZMENA TERMÍNU !!!
Mgr. Ivan Kočajda
20.10.2018 Drienov - Miroslav Mruz, Revolučná 13, 082 04 Drienov, 0910 907 885 Ján Sudimák
20.10.2018 Pobedim - Mgr. Michaela Palcová, pplk. V. Ábela 35, 921 01 Piešťany, 0908 398 287
!!! ZRUŠENÁ !!!
Mgr. Juraj Štaudinger
24.10.2018 PPZ - OKH PPZ, Pribinova 2, Bratislava
Iba pre potreby PPZ !!!
Mgr. Ivan Kočajda
03.11.2018 Vyhne - Albín Majsniar, Vyhne 93, 906 02 Vyhne, tel.č.: 0905 259 122 Mgr. Ivan Kočajda
08.11.2018 ZVJS - ZVJS
Iba pre potreby ZVJS !!!
Albín Majsniar

Podmienky účasti na bonitáciach NO:

Bonitácie SV
Dátum Mesto, Organizátor Rozhodca
11.03.2018 Rohožník - Gabriela Salaiová, č.d. 347, 906 38 Rohožník, tel.č.: 0903 468 004 Hans-Jürgen Begier
22.04.2018 Banská Bystrica - Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica, tel.č.: 0949 861 875 Jurgen Hoffman
29.04.2018 Jablonica - Mgr. Anna Hamerlíková, Školská 6, 906 32 Jablonica, 0902 709 592 Edgar Pertl
13.05.2018 Vyhne - Albín Majsniar, Vyhne 93, 906 02 Vyhne, tel.č.: 0905 259 122 Otto Korber Ahrens
21.09.2018 Vyhne - Albín Majsniar, Vyhne 93, 906 02 Vyhne, tel.č.: 0905 259 122 Jurgen Hoffman
13.10.2018 Malacky - Anton Gašpar, Vajanského 4, Malacky, 0911 159 169

Podmienky účasti na bonitáciach SV: