Bonitácie NO
Dátum Mesto, Organizátor Rozhodca
11.03.2017 KK Lučenec - Mgr. Juraj Štaudinger, L.Svobodu 28, Lučenec, staudinger@mail.t-com.sk Mgr. Ivan Kočajda
16.03.2017 KK ZVJS, KK Leopoldov - KK ZVJS, Bratislava
Len pre potreby ZVJS
Albín Majsniar
22.03.2017 MV SR PPZ OKH - MV SR OKH PPZ, Pribinova 2, Bratislava
Len pre potreby PZ
Mgr. Ivan Kočajda
22.04.2017 MKK Nitra-mesto - Elizabeth Kevelyová, Pohranice 345, tel.č, :0905 497 145 Mgr. Juraj Štaudinger
03.06.2017 MŠK ZO Kynológia Kežmarok - Silvia Lisoňová, Tehelňa 27, 060 01 Kežmarok, tel.č.: 0903 508 355 Ján Sudimák
10.06.2017 KK Banská Belá - Nikola Palovičová, Banská Belá 142, 966 15 Banská Belá, tel.č.: 0918 78 40 43 Albín Majsniar
24.09.2017 KK Prašice - Peter Detko, 1.mája 167, 956 22 Prašice, tel.č.: 0902 103 184
!!! ZMENA TERMÍNU !!!
Mgr. Juraj Štaudinger
14.10.2017 KK Holíč - Martin Foriška, č.d. 88, Radimov, 908 47, tel.č.: 0902 113 828 Mgr. Ivan Kočajda
25.10.2017 MV SR PPZ OKH - MV SR OKH PPZ, Pribinova 2, Bratislava
Len pre potreby PZ
Mgr. Ivan Kočajda
28.10.2017 KK Anička Košice - Bc. Michaela Burianová, Húsková 51, 040 23 Košice, tel.č.: 0908 092 841, www.kkanicka.sk, info@kkanicka.sk Ján Sudimák
28.10.2017 KK Pobedím - Mgr. Michaela Palcová; pplk. V. Ábela 35, Piešťany 92101; 0908 398 287 Albín Majsniar
04.11.2017 MKK Brezno - Marian Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno, tel.č.: 0905 207 066 Mgr. Ivan Kočajda

Podmienky účasti na bonitáciach NO:

Bonitácie SV
Dátum Mesto, Organizátor Rozhodca
19.03.2017 KK Banská Bystrica - Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica, tel.č.: 0949 861 875 W. Norsieck
14.05.2017 VK NO Rohožník-Vajarská - Gabriela Salaiová, č.d. 347, 906 38 Rohožník, tel.č.: 0903 468 004
!!! ZMENA TERMÍNU !!!
Andreas Rudolph
08.10.2017 VK NO Rohožník-Vajarská - Gabriela Salaiová, č.d. 347, 906 38 Rohožník, tel.č.: 0903 468 004

Podmienky účasti na bonitáciach SV: