Bonitační figuranti SÚCHNO

Práca figuranta na bonitácii SÚCHNO
P.č. Meno Adresa Kraj
1. Ing. Ľuboš Rázga Liptovská Štiavnica 3/26, 034 01 Ružomberok Stred
2. Ing. Martin Majer M. R. Štefánika 17, 985 11 Halič Stred
3. Juraj Linhart ul. Lúčky 34/2, Bojnice 972 01 Tel. č.: 0915 730915 Stred
4. Ladislav Baláž Vyhne 74, 966 02 Vyhne Stred
5. Martin Barjak Stodolu 12/39, 971 01 Prievidza, Tel. 0903419834 Stred
6. Martin Štefek Kolónia 559, 905 01 Senica Západ
7. Martin Tóth Malý Lapáš 1, 951 04 Veľký Lapáš Západ
8. MVDr. Zdenko Snítil Budimír 83, 044 43 Budimír Východ
9. Peter Kriška Kukorelliho 51, 085 01 Bardejov Východ
10. Peter Ličák Demjata 80, 082 13 Demjata Východ
11. Peter Mičuch SNP 1480, 017 07 Považská Bystrica Stred
12. Peter Šiška P.O.Hviezdoslava 36/47, 079 01 Veľké Kapušany Východ
13. Peter Trojanovič Murgašova 10, 083 01 Sabinov Východ
14. Radomír Lipták Piešť I. 17, 962 12 Detva Stred
15. Radovan Prokopec Ambroseho 17, 851 02 Bratislava Západ
16. Štefan Adamčík Čáčov 303, 905 01 Senica Západ
17. Tomáš Holečka Bukovina 215, 966 01 Hliník nad Hronom Stred
18. Vladimír Tomka Pod Stráňou 853/22, 028 01 Trstená Stred