Archív kynologických akcií > Bonitácie v roku 2004 > Vyhodnotenie Bonitácie Trnava 26.06.2004

Bonitačný komisár: Milan Kadlecej
Pomôcky: - po prejdení myšou na meno jedinca (alebo jeho rodiča) sa zobrazí stručný profil jedinca (alebo rodiča)
- kliknutím na meno jedinca začínajúcim symbolom "+" sa dostanete na profil tohto jedinca v databáze SÚCHNO

Jedinci s chovnosťou 2005-2006:

- Suky

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Ada Top-Pas 5CKY6/44 N II.tr. 41195/01/04 Dobrá SVV1 Ján Tomašovič
+ B Ada z Pohraníc 5KV5/44 P II.tr. 39786/00/04 Dobrá SVV1,IPO1 Ľubomír Halmo
+ A Ala Mariadolf 7DX7/33 P II.tr. 38361/00/04 Dobrá SVV1 Marián Mikuš
+ A Alfa Pet-Keram 5CKY5/45 P II.tr. 42163/02/04 Dobrá SVV1 Zsolt Domján
+ B Asta Vlador 5CKV5/45 N II.tr. 39559/00/04 Dobrá SVV1 Ladislav Balický
+ B Beky Žomboch 5CKU4/44 N II.tr. 39473/00/04 Dobrá SVV1 Ľuboš Biely
+ A Brita Pet-Keram 5CV5/55 P II.tr. 43406/02/04 Dobrá SVV1 Ján Kuštár MVDr.
+ C Brixa Gaštanový hájik 5CV5/45 P II.tr. 40496/01/04 Veľmi dobrá SVV1,IPO1 Miroslav Krásny
+ A Corsa Al-Zdor 5CKV6/34 P II.tr. 40530/01/04 Veľmi dobrá SVV1 Aneta Toldiová
+ A Deby CAY-ELI 4CKX5/55 P II.tr. 43129/02/04 Dobrá SVV1 Marta Majtásová
+ A Endži z Vojanky 5CKV6/34 P II.tr. 42117/02/04 Dobrá IPO1 Miroslav Keszeg
+ A Evelin z Vojanky 5CV5/45 P II.tr. 42118/02/04 Dobrá SVV1 Eva Fischerová PhDr.
+ A Fuga pod Tehelnou baňou 5CX5/55 P II.tr. 41651/01/04 Dobrá SVV1 Martin Liptaj
"a" normal Fuji od Natálky
+ O: Frankie Anrebri
M: Erika z Atarova dvora
5V6/35 N II.tr. 45555/03/04 Veľmi dobrá SVV1 Ing.Marek Mandák
+ A Gana zo Striebornej zátoky 5V5/45 N I.tr. 44316/02/04 Veľmi dobrá SVV1 Jozef Bílik
+ A Gwena Stálica 5CX5/55 N II.tr. 43220/02/04 Veľmi dobrá SVV1 Jozef Bukový
+ A Hera Guľový blesk 5CKV5/55 P II.tr. 42577/02/04 Veľmi dobrá SVV1 Ľuboš Hlinčík
+ A Hera Obadove očko 5CKX5/54 P II.tr. 39861/00/04 Veľmi dobrá SVV1,IPO3 Peter Svinčiak
A Hesy Naspo 5V5/55 P II.tr. 47179/04/04 Dobrá IPO1 Július Benovič
"a" normal Hummel vom Fuchsstein
O: Dando v.d.Königstannen
M: Xenia v.Fuchsstein
5V5/44 N I.tr. 45427/03/04 Veľmi dobrá SVV1 Peter Vačok Dr.
+ A Luca Lubinov-Slovakia 5V4/54 N I.tr. 43391/02/04 Veľmi dobrá IPO2 Štefan Hamerlík Ing.
+ B Mersi Betkin dvor 5CKU5/55 P II.tr. 39468/00/04 Veľmi dobrá SVV1 Štefan Krajczár
+ "a" fast normal Nika od Teplého prameňa 5CV5/55 P II.tr. 41917/02/04 Dobrá SVV1,IPO1 Lucia Okruhlicová
C Opia Bohemia Acro
+ O: Lang Územie zázrakov CS
M: Nicol Hartis CS
5JX6/34 N I.tr. 46166/03/04 Veľmi dobrá SVV1 Viliam Čapkovič
+ "a" fast normal Quesma Vlady-Sal 5JX5/45 N I.tr. 36220/99/04 Výborná SVV1 Vladimír Salai MVDr.
+ A Ria Lasmon 5DV5/55 P II.tr. 41273/01/04 Dobrá IPO1 Peter Braunstein
A Toši Milvel
O: Xanto Gymor
M: Yashika z Pohraniční stráže
5CV5/55 P II.tr. 45395/03/04 Dobrá SVV1 Stanislav Divinec
+ A Ulrike Eqidius 5V5/55 P II.tr. 44432/02/04 Veľmi dobrá SVV1 Martin Madleňák
+ A Yska útvar ZVJS 5CKX4/45 P II.tr. 42928/02/04 Dobrá SVV1 Kynologické stredisk ZVJS

- Psy

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Andy Snežná rieka 7JX5/55 P I.tr. 40618/01/04 Výborný SVV1 Roman Čulík
A Bony zo Sihoti 7JX5/54 P I.tr. 36414/99/04 Výborný SVV1 Zuazana Babuljaková
+ A Cir Top-Pas 5CV5/55 N II.tr. 44208/02/04 Dobrý SVV1 Štefan Bagonya
+ A Edo Sekáč 4KV5/55 P II.tr. 42356/02/04 Dobrý SVV1,IPO1 Jozef Olearčin
+ A Frisco z Bugu-Slovakia 5JX5/44 N I.tr. 43004/02/04 Veľmi dobrý SVV1 Jaroslav Poljak
+ C Hektor od Hájočky 5V5/55 P II.tr. 42729/02/04 Dobrý SVV1 Vladimír Trúsik
+ B Hogo Obadove očko 5KX5/55 P II.tr. 39858/00/04 Dobrý SVV3,IPO3 Eva Svinčiaková
+ B Ixo Abel-An 5V5/55 N I.tr. 42119/02/04 Výborný SVV1 Jozef Kotula
+ A Junior z Jasenskej doliny 5CQX5/55 P II.tr. 41261/01/04 Dobrý SVV1,IPO1 Roman Nemčok
A Kim di Dranel 5V5/55 P I.tr. 42225/02/04 Veľmi dobrý IPO3 Miloš Bočkai
+ A Orry Eqidius 5CV5/55 P I.tr. 41464/01/04 Veľmi dobrý SVV1 Jozef Škuta
+ A Saturn Eqidius 5QX5/55 N I.tr. 42868/02/04 Veľmi dobrý SVV1 Jozef Škuta
+ "a" fast normal Yago Koz-Mar 5JX5/55 P I.tr. 43960/02/04 Veľmi dobrý SVV1 Jozef Bílik
+ A Zoran Ben-Ju 5Y5/55 P I.tr. 43263/02/04 Veľmi dobrý SchH1 Július Benovič

Jedinci s chovnosťou doživotne:

- Suky

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Afra Lubinov-Slovakia 5DV7/33 N II.tr. 38157/00/02 Veľmi dobrá SVV1 Viliam Koberčík
+ A Aris z Vozovky 5CV5/45 N II.tr. 39008/00/02 Veľmi dobrá SVV1 Viliam Koberčík
+ Askia Garius 5KV5/45 P I.tr. 38971/00/02 Veľmi dobrý IPO1 Ján Tóth
+ A Asse Bono Campo 5DV5/55 P I.tr. 37605/99/02 Veľmi dobrá IPO1 Dušan Majtas
+ C Britany Romaxa 5JI6/44 P I.tr. 37772/99/02 Výborná SVV1 Ľudovít Vontszemü
+ A Cheer Adrianka 5JI6/44 N I.tr. 38920/00/02 Výborná SVV1 Július Cirok
+ A Dina z Ondrejovho domu 7KI6/43 P II.tr. 33667/98/02 Dobrá SVV1 Milan Sirček
+ B Dora Kvero 5CY5/55 P I.tr. 39088/00/02 Veľmi dobrá IPO3,SchH1,SVV1 Jana Nábělková
+ A Jinka Eqidius 5I5/55 P II.tr. 40253/01/02 Dobrá SVV2,IPO3,SchH2 Jozef Olearčin
+ B Nikita Betkin dvor 5KU5/54 P II.tr. 39949/01/02 Dobrá SVV1,IPO2,SchH1 Alexandra Hinerová

- Psy

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Dunčo Va-Pe 5V5/55 P I.tr. 39975/01/02 Veľmi dobrý SVV1,IPO1 Viliam Koberčík
+ A Flash Avax Hof 5JX5/45 N I.tr. 38887/00/02 Výborný SVV2 Ľuboš Kopúň
+ A Morgen Mariin ranč 5JX5/55 P I.tr. 36279/99/02 Veľmi dobrý SVV2,IPO1,SchH2 Anna Farbulová