Archív kynologických akcií > Bonitácie v roku 2009 > Vyhodnotenie Bonitácie Námestovo 20.06.2009

Bonitačný komisár: Ján Sudimák
Pomôcky: - po prejdení myšou na meno jedinca (alebo jeho rodiča) sa zobrazí stručný profil jedinca (alebo rodiča)
- kliknutím na meno jedinca začínajúcim symbolom "+" sa dostanete na profil tohto jedinca v databáze SÚCHNO

Jedinci s chovnosťou doživotne:

- Suky

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Alana Zlodej slnečníc 5V5/55 N I.tr. 49622/04/07 Veľmi dobrá SVV1,IPO1 MUDr. Vladimír Kormoš
+ A Cora zo Severnej hranice 5CV5/45 P II.tr. 52072/05/07 Dobrá SVV1 Jaroslav Kordiak
+ A Extra Nová Jamina 5JX5/45 P I.tr. 51982/05/07 Výborná SVV1 Milan Huľo
+ A Tarra z Lintichu 5JX5/44 N I.tr. 50662/05/07 Výborná SVV1 Ján Skovajsa

- Psy

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Cheiko Eqidius 5X5/45 P I.tr. 48503/04/06 Dobrý SVV1,IPO1 UNIPLASTRADE spol s r.o.

Jedinci s chovnosťou 2010-2011:

- Psy

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Dago Equifarm 5CV5/45 N I.tr. 53975/06/09 Veľmi dobrý SVV1 MVDr. Mikuláš Matušovský
+ A Dan spod Kostola 5KV5/55 P I.tr. 56433/07/09 Dobrý SVV1 František Ptačin
+ A Gero z Malej Fatry 5CKV5/45 P II.tr. 51333/05/09 Dobrý SVV1 Peter Kolok

- Suky

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Dessiere Equifarm 5CKV6/43 N II.tr. 53983/06/09 Dobrá SVV1 MVDr. Mikuláš Matušovský
+ A Dixie Equifarm 5CKV6/33 N II.tr. 53984/06/09 Veľmi dobrá SVV1 MVDr. Mikuláš Matušovský
+ A Elis spod Lazov 5CV5/44 N I.tr. 56467/07/09 Veľmi dobrá SVV1 Slavomír Tarbaj
+ A Frida zo Severnej hranice 5U5/45 P I.tr. 56240/07/09 Veľmi dobrá SVV1 Peter Šurík
+ A Hexa z Malej Fatry 5CKV5/45 N II.tr. 52047/05/09 Dobrá SVV1 Ján Holko
+ "a"normal Jenny z Malej Fatry 5X5/45 P II.tr. 53854/06/09 Dobrá SVV1 Peter Kolok
+ A Lorna Hotesou 7CI5/45 N I.tr. 54212/06/09 Veľmi dobrá SVV1 Miloš Lieskovský
+ A Nelly Hotesou 5JX6/33 N I.tr. 56144/07/09 Veľmi dobrá SVV1 Peter Hozdek
+ A Orka Va-Pe 5CKI5/55 P II.tr. 52839/06/09 Dobrá SVV1,BH Peter Rešutík