Archív kynologických akcií > Bonitácie v roku 2007 > Vyhodnotenie Bonitácie Leopoldov 18.10.2007

Bonitačný komisár: Milan Mlynarčík
Pomôcky: - po prejdení myšou na meno jedinca (alebo jeho rodiča) sa zobrazí stručný profil jedinca (alebo rodiča)
- kliknutím na meno jedinca začínajúcim symbolom "+" sa dostanete na profil tohto jedinca v databáze SÚCHNO

Jedinci s chovnosťou 2008-2009:

- Suky

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ B Alma útvar ZVJS 5CV5/44 P I.tr. 52730 Veľmi dobrá SVV1 Stredisko kynológie ZVJS
+ A Xara útvar ZVJS 5JV5/55 P I.tr. 51811 Veľmi dobrá SVV1 Stredisko kynológie ZVJS

Jedinci s chovnosťou doživotne:

- Psy

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Blek Kra-ter 5JY5/55 N I.tr. 47501/04/05 Veľmi dobrý SVV1 ÚVTOS
+ A Fago útvar ZVJS 5CX5/54 N II.tr. 45089/03/05 Veľmi dobrý VS-1 ÚVTOS a ÚVV
+ B Nox Ja-He 5CV5/55 N II.tr. 41459/01/05 Veľmi dobrý VS1 ÚVTOS