Archív kynologických akcií > Bonitácie v roku 2008 > Vyhodnotenie Bonitácie Gbely 18.10.2008

Bonitačný komisár: Albín Majsniar
Pomôcky: - po prejdení myšou na meno jedinca (alebo jeho rodiča) sa zobrazí stručný profil jedinca (alebo rodiča)
- kliknutím na meno jedinca začínajúcim symbolom "+" sa dostanete na profil tohto jedinca v databáze SÚCHNO

Jedinci s chovnosťou doživotne:

- Suky

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Ada Janarko 5KX5/44 P II.tr. 45125/03/06 Dobrá SVV1 Anna Farbulová
+ A Bára Ben-Ju 5CY5/55 P I.tr. 48769/04/06 Veľmi dobrá IPO1 Július Benovič
+ A Elza z Barínských pieskov 5JV5/45 N I.tr. 43156/02/05 Veľmi dobrá SVV1 Stanislav Mokrohajský
+ B Kika Duš-Bo z Egonova 5JX5/34 N I.tr. 45879/03/06 Výborná IPO1 Dušan Bojnanský
+ A Osi Duš-Bo z Egonova 5JX6/43 P I.tr. 47866/04/06 Výborná IPO3,SVV1 Dušan Bojnanský
+ A Pira Gája-Nova 5CKV5/44 P II.tr. CMKU/DS/52984/04 Dobrá SchH1 Anton Kondé
+ A Rita Lubinov-Slovakia 5V6/44 N II.tr. 44827/03/05 Veľmi dobrá SVV1 Artur Daniš

- Psy

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Duk Mersak 5CX5/55 P II.tr. 45781/03/05 Veľmi dobrý IPO1 Ján Kuštár MVDr.

Jedinci s chovnosťou 2009-2010:

- Suky

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Ajsa Statur sport team 5Y5/55 P I.tr. 54216/06/08 Veľmi dobrá SVV1,SchH1 Juraj Valach
+ A Arlen z Arthemilly 5CX5/55 P II.tr. 54683/07/08 Dobrá SVV1 Vladimír Smolinský
+ A Asta Statur sport team 5Y5/55 P I.tr. 54219/06/08 Veľmi dobrá IPO1 Roman Novota
+ A Besy z Lukyho dvora 5KX5/45 P I.tr. 52034/05/08 Dobrá SVV1 Miroslav Turský
+ A Bora od Sliačanky 5KV5/55 P II.tr. 50053/05/08 Dobrá SVV1 Ľubomíra Králiková
+ "a"noch zugelassen Chantal Astina 5JX5/44 N I.tr. 54123/06/08 Veľmi dobrá SVV1 Miroslav Štvrtecký Ing.
+ A Cida Karlin dvor 5CV6/44 N II.tr. 54243/06/08 Dobrá SVV1 Miloš Chudovský
+ A Dita spod Lazov 5DY5/44 N II.tr. 53791/06/08 Veľmi dobrá SVV1 Ladislav Koch
+ B Dixi Atok 5JX6/44 P I.tr. 47092/03/08 Veľmi dobrá IPO2 Anton Gašpar
+ A Ejko Janarko 5JY5/55 P I.tr. 54293/06/08 Veľmi dobrá IPO1,SVV1 Roman Novota
+ A Esra Vlady-Sal 5X6/44 P I.tr. 52402/06/08 Veľmi dobrá IPO1 Vladimír Salai MVDr.
+ A Heda z Barínských pieskov 5CX5/45 N I.tr. 53700/06/08 Veľmi dobrá SVV1 Tomáš Mlčoch
+ "a"fast normal Helen Astina 5JX6/33 N I.tr. 52708/06/08 Výborná SVV1 Vladimír Balúch
+ A Ida z Antonovho dvora 5KX5/45 N II.tr. 54021/06/08 Dobrá SVV1 Ing. Ján Herceg
+ "a"normal Jurta Vlady-Sal 5JX6/44 P I.tr. 53160/06/08 Veľmi dobrá SVV1 Vladimír Salai MVDr.
+ "a"normal Lea Tur-Lad 5V5/55 P I.tr. 55056/07/08 Dobrá SVV1 Ladislav Turček
+ A Lenca Di Dranel 5KV5/55 P I.tr. LOI:07/43177 Veľmi dobrá IPO1 Branislav Fulier
+ B Valesca Eqidius 5KU5/45 P II.tr. 53203/06/08 Dobrá SVV1 Miloš a Mariana Tillingerovci

- Psy

RTG, Meno, Rodičia Bonitačný kód Číslo zápisu Výstavy Skúšky Majiteľ
+ A Black z Vetrovej lúky 5CV5/55 P II.tr. 51273/05/08 Dobrý IPO1,SVV1 Anton Kondé
+ C Chris Astina 5JX5/45 N I.tr. 54120/06/08 Veľmi dobrý SVV1 Martin Foriška
+ A Indo Vlady-Sal 5CV5/45 N I.tr. 53156/06/08 Veľmi dobrý SVV1 Ing.Jana Burská
+ A Levis Di Dranel 5KX5/55 P II.tr. LOI:07/43172 Dobrý SVV1 Jozef Domonkoš