Zmenu kynologických akcií, ktoré sa kryjú s chránenými termínmi je možné nahlásiť do 20.1.2017 na palovicova@zsk-sr.sk
04.01.2017 07:59:50 , čítajte viac ...
Príjemné prežitie vianočných sviatkov

Zväz športovej kynológie SR

a

Slovenská únia chovateľov nemeckého ovčiaka

praje všetkým členom pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu najbližších
a šťastný Nový rok 2017 plný kynologických úspechov.
25.12.2016 13:06:35
Obedience World-Cup WUSV Meppen 2016

GRATULUJEME

Jozefovi Olearčinovi k 1. miestu na Obedience World-Cup WUSV Meppen 2016 v kategórii OB2.

11.10.2016 23:47:41
MS WUSV 2016

GRATULUJEME!!!


Jozefovi Adamuščinovi k 2.miestu na MS WUSV

a celej slovenskej reprezentácii k 3.miestu

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a skvelé výkony.

výsledky: www.schaeferhunde.de/en/wusv-wm/results/

10.10.2016 18:09:35
POZVÁNKA NA HLAVNÚ ŠPECIÁLNU VÝSTAVU NEMECKÝCH OVČIAKOV
Na Hlavnú špeciálnu výstavu nemeckých ovčiakov, ktorá sa bude konať v dňoch 24. – 25.9.2016 v areály firmy z Polytanu v Malom Lapáš sa prihlásilo 177 jedincov z 9 štátov sveta. Medzi vystavovateľmi sú aj také zvučné mená ako rozhodca SV p. Lutz Wischalla z Nemecka, majiteľ víťaznej chovateľskej stanice z Bundessiegerzuchtschau 2016 v Norimbergu „vom Suentelstein“ p. Hinrich Müller a mnohí ďalší.

Nepochybným lákadlom bude predvedenie jedincov ako PEPE vom Bördertal, ktorý obsadil na BSZS v tomto roku SG1 v triede mladých, LARRY vom Bierstadter Hof, ktorý v tej istej triede obsadil SG6, suky PRADA vom Externstein, ktorá obsadila v minulom roku SG2 v triede mladých a mnoho ďalších jedincov. Nenechajte si teda ujsť tento jedinečný zážitok a príďte sa sami presvedčiť na vlastné oči.
19.09.2016 20:50:19
Tlačivá sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 16,60 € (Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2017).
Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.

Uzávierky:
15.09.2016
30.09.2016
15.10.2016

Žiadosti zaslané po týchto termínoch budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!
Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť zmeniť si termíny  do 15.11.2016
26.08.2016 12:23:11 , čítajte viac ...
[Propozície] OV KK Sĺňava
15.04.2016 03:38:46
Program Členskej schôdze SÚCHNO 13.3.2016
 • Otvorenie
 • Voľba komisií (návrhová, mandátna)
 • Voľba overovateľov zápisnice
 • Schválenie programu Členskej schôdze
 • Správa predsedu SÚCHNO (A. Majsniar)
 • Správa o činnosti SÚCHNO (I. Kočajda)
 • Správa Výcvikovej komisie (I. Lengvarský)
 • Správa Hlavnej plemennej knihy SÚCHNO (I. Kočajda)
 • Správa o hospodárení a správa revíznej komisie (I. Kočajda + M. Petrek)
 • Návrh rozpočtu na rok 2016 (I. Kočajda)
 • Diskusia
 • Uznesenia
 • Záver
12.03.2016 22:32:41
Oznam: MS WUSV IPO-FH 2016
MS WUSV IPO-FH plánované na 24-27.3.2016 v Belgicku sa z organizačných dôvodov neuskutočnia.
21.01.2016 07:23:51
[Oznam] Ukončenie spolupráce s firmou PETPARK
Vzhľadom na ukončenie spolupráce s firmou PETPARK /zo strany firmy/ nie je možné uplatňovať si reklamovanú zľavu 20% na výrobky ich firmy.
16.12.2015 21:03:23
Gratulujeme

Majstrovi sveta

Jozefovi Adamuščinovi

a celej slovenskej reprezentácii.
Ďakujeme!

Výsledková listina FCI WM 2015

14.09.2015 12:59:50 , čítajte viac ...
Chovateľské a Športové kynologické akcie na rok 2016
Tlačivá ( športové akcie, chovateľské akcie ) sú dostupné na www.zsk-sr.sk v časti na stiahnutie. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 16,60 €
(Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2016).

Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.
Uzávierky: 15.09.2015, 30.09.2015, 15.10.2015

Žiadosti zaslané po týchto termínoch budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!
Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť zmeniť si termíny do 15.11.2015
19.08.2015 09:05:38
Oznam: Zmena telefonického kontaktu PCH
Zmena telefonického kontaktu PCH - okresy Považská Bystrica, Ilava, Trenčín, Púchov - Jozef Konrád, 914 43 Dolná Poruba 281 - 0907 314 265
17.08.2015 02:16:34
Pracovisko RTG Námestovo
S platnosťou od 1.3.2015 je medzi pracoviská, oprávnené zhotovovať RTG na DBK a DLK pre SÚCHNO zaradené pracovisko:

MVDr. Tomáš Krupa, Veterinárna ambulancia OraVet, Slanická 465/31, 029 01 Námestovo , 0908694614, 0902108331, www.oravet.sk
24.02.2015 22:02:21
Oznam HPK SÚCHNO
HPK SÚCHNO uznáva do chovu jedince, ktoré majú bonitačnú kartu vystavenú plemennou knihou SV – Körung len v prípade, že skúška z výkonu je vykonaná na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku (u rozhodcu SV) a v Českej republike.
20.10.2014 15:04:11
Upozornenie pre usporiadateľov výstav

Usporiadateľ výstavy je povinný uviesť v katalógu výstavy nasledovné ustanovenie:

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime, alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav.
12.03.2014 09:13:54
Upozornenie pre žiadateľov o delegovanie rozhodcov SV, platný od 1.1.2014
1./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote min. 8 týždňov pre konaním akcie sa spoplatňuje poplatkom vo výške 150,- € za rozhodcu.

2./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote od 8 do 4 týždňov pred konaním akcie sa spoplatňuje poplatkom vo výške 300,- € za rozhodcu.

3./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote menej ako 4 týždne pred konaním akcie nebude akceptovaná.

Žiadame všetky organizácie, aby svoje žiadosti o delegovanie rozhodcov SV na akcie zasielali v dostatočnom časovom predstihu na sekretariát ZŠK SR a SÚCHNO.
01.01.2014 21:18:11