Oznam: Zmena termínu bonitácie Lučenec
Bonitácia Lučenec je presunutá z dňa 15.3.2015 na 21.3.2015.
24.02.2015 22:13:23
Pracovisko RTG Námestovo
S platnosťou od 1.3.2015 je medzi pracoviská, oprávnené zhotovovať RTG na DBK a DLK pre SÚCHNO zaradené pracovisko:

MVDr. Tomáš Krupa, Veterinárna ambulancia OraVet, Slanická 465/31, 029 01 Námestovo , 0908694614, 0902108331, www.oravet.sk
24.02.2015 22:02:21
Pozvánka na členskú schôdzu
Predsedníctvo SÚCHNO Vás pozýva na Členskú schôdzu SÚCHNO, ktorá sa uskutoční dňa 22.3.2015 o 9:00 hod. v Banskej Bystrici v hoteli LUX.
20.02.2015 08:26:36
Oznam
V Novinách kynológov 11-12/2014, bolo uvedené pri inzeráte krycieho psa Elan Eqidius, nesprávne telefonne číslo majiteľa:
oprava : maj. Marián Mroč 0905 186 048
31.12.2014 14:09:34
Oznam HPK SÚCHNO
HPK SÚCHNO uznáva do chovu jedince, ktoré majú bonitačnú kartu vystavenú plemennou knihou SV – Körung len v prípade, že skúška z výkonu je vykonaná na Slovensku, v Nemecku a Rakúsku (u rozhodcu SV) a v Českej republike.
20.10.2014 15:04:11
Oficiálna stránka MS WUSV 2014
10.10.2014 11:33:06 , čítajte viac ...
OZNAM: Pozastavenie výkonu funkcie poradcov chovu
Na základe zistenia závažných skutočností Predsedníctvo SÚCHNO pozastavuje výkon funkcie poradcov chovu pre okresy:
  • Skalica, Holíč - Martin Foriška, 908 47 Radimov 88
  • Malacky - MVDr. Vladimír Salai, 906 38 Rohožník 347
  • Senica, Myjava - Dušan Rehák, Tehelná 1153, 905 01 SenicaDušan Rehák, Tehelná 1153, 905 01 Senica
Dočasne povereným poradcom chovu pre okresy Senica, Myjava, Malacky, Skalica a Holíč je:
Ing. Ján Herceg, SNP 25, 908 79 Borský Svätý Jur, 0905 749 765
19.08.2014 01:29:42
OZNAM: Zrušenie pracoviska RTG
Rozhodnutím Predsedníctva SÚCHNO sa ruší pracovisko na zhotovovanie rádiogramov na DBK a DLK pre SÚCHNO v Rohožníku.

MVDr. Vladimír Salai, 906 38 Rohožník 347
11.08.2014 12:10:09
Upozornenie pre usporiadateľov výstav

Usporiadateľ výstavy je povinný uviesť v katalógu výstavy nasledovné ustanovenie:

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime, alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav.
12.03.2014 09:13:54
Upozornenie pre žiadateľov o delegovanie rozhodcov SV, platný od 1.1.2014
1./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote min. 8 týždňov pre konaním akcie sa spoplatňuje poplatkom vo výške 150,- € za rozhodcu.

2./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote od 8 do 4 týždňov pred konaním akcie sa spoplatňuje poplatkom vo výške 300,- € za rozhodcu.

3./ Žiadosť o delegovanie rozhodcu doručená na na Hauptgeschäftsstelle SV v lehote menej ako 4 týždne pred konaním akcie nebude akceptovaná.

Žiadame všetky organizácie, aby svoje žiadosti o delegovanie rozhodcov SV na akcie zasielali v dostatočnom časovom predstihu na sekretariát ZŠK SR a SÚCHNO.
01.01.2014 21:18:11