Skúšky - Medzinárodné skúšky IPO
Dátum Mesto Organizátor, doplňujúce informácie Rozhodca
02.04.2017 KK Chorvátsky Grob Milan Sobolič, Chorvátsky Grob, tel.č.: 0917 568 500 Alžbeta Jamnikar
08.04.2017 KK Staré ihrisko Bratisla Mgr. Jana Guothová, Narcisová 40, 921 01 Bratislava, tel.č.: 0905 594 176
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Miloš Bočkai
08.04.2017 KK Abrahám Eva Kollárová, Abrahám 323, 925 45, tel.č.: 0948 175 955
!!! Začiatok o 7,00 hod !!!
Vojtech Hübsch
08.04.2017 KK Bojnice Radoslav Lomnický, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, tel.č.: 0907 604 889 Jana Kucková
08.04.2017 KK NIKO Nitrianské Rudno Ján Belanec, Janka Kráľa 31/2, 972 26 Nitrianske Rudno, 0905 978 420 Ing. Marián Ráček
09.04.2017 DODIX Trenčianske Stankov Daša Mináriková, Trenčianske Stankovce 591
Miesto konania: futbalové ihrisko Ivanovce !!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Ing. Štefan Hamerlík
15.04.2017 KK Vranov nad Topľou Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.č.: 0907 680 228, peter@lengvarsky.com MVDr. Pavol Marton
16.04.2017 KK Agilis Lučenec Peter Dóža, Sadová 73/26, 984 01 Lučenec, tel.č.: 0907 172 590 Ondrej Bihari
22.04.2017 MKK Hnúšťa Ing. Oliva Vargová, Hlavná 14, 981 01 Hnúšťa, tel.č.: 0907 882 630, ovargova@gmail.com Štefan Szabó
22.04.2017 KK Smolinské Vladimír Smolinský, 908 42 Smolinské 375, tel.č.: 0908 147 964, smolinsky.v@gmail.com Anton Strasser
22.04.2017 KŠK Pezinok Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, 0905 554997 Ing. Pavel Tamáši
22.04.2017 KK Pobedim Mgr. Michaela Palcová, pplk. V. Ábela 35, 921 01 Piešťany, tel.č.: 0908 398 287 Ján Šaliga
23.04.2017 KK Senec MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, 900 24 Veľký Biel Alžbeta Jamnikar
23.04.2017 KK J. Stolárika Modra Veronika Vallová, Harmónia 3038, 900 01 Modra, tel.č.: 0902 135 690, kkmodra@gmail.com Ing. Pavel Tamáši
23.04.2017 KK Apanta rei Bardejov Marianna Virgalová, Tehelná 113, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0905 227 031
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!! Začiatok o 7,00 hod.
Peter Čurila
29.04.2017 KŠK 1 Bratislava Veronika Barbiriková, Agátová 5D 84101 Bratislava t.č: 0910954417 Anton Strasser
30.04.2017 KK Zálesie Vladimír Dobrovodský, Poľná 77, Zálesie
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Alžbeta Jamnikar
06.05.2017 KŠK SAXON Šaštín-Stráže Artur Daniš, Zápotočná 1006, 908 41 Šaštín Stráže
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Miloš Bočkai
07.05.2017 MŠK ZO Kynológia Kežmarok Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, tel.č.: 0908 303 345 MVDr. Pavol Marton
13.05.2017 KK Sanedog - Žilina Jan Šrámek M.Bela 63/2, 010 15 Žilina, M.Bela 63/2, 010 15 Žilina, tel.č.: 0905 847 170 Rudolf Danek
13.05.2017 World Canin - Prosport Martin Barlík, Drieňová 3, Malinovo, tel.č.: 0905 517 265 Miloš Bočkai
13.05.2017 KK Podbreziny Pavol Pavnica, Jefremovská 614/7, 031 04 Liptovský Mikuláš, tel.: 0905 343 352 Jana Honíšková
21.05.2017 Výcviková škola Vranov na Mgr. Igor Lengvarský, dogcenter@lengvarsky.eu, tel.č.: 0905 249 334 Ján Sudimák
27.05.2017 KK EXCEL Trenčín Martina Ružičková, Chocholná-Velčice 454, tel.č.: 0918 517 770
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Jana Honíšková
03.06.2017 KK Záhorák - Malacky Zuzana Durkošová, Sokolská 220, 908 72 Závod
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Marek Lenard
04.06.2017 KK Detva Radomír Lipták, Piešť I. 17, Detva, tel.č.: 0905 251 699
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Ondrej Bihari
10.06.2017 KK Košice-Krásna Milan Mihok, tel.č.: 0911 937 716
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Peter Lengvarský
17.06.2017 KK Slovenský raj - Smižan MVDr. Kristína Kovaľová, Tatranská 33, 053 11 Smižany Jozef Olearčin
18.06.2017 DODIX Trenčianske Stankov Daša Mináriková, Trenčianske Stankovce 591
Miesto konania: futbalové ihrisko Ivanovce
Jana Honíšková
24.06.2017 KMK Dagnik Malá Paka Jozef Domonkoš, Jozef Domonkoš, Malá Paka 104, 930 51 Veľká Paka, tel.č.: 0948 000 601
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Alžbeta Jamnikar
01.07.2017 KK Bardejov Anna Biľová, Nábrežná 29, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0908 651 936 Matúš Balun
01.07.2017 KK Sliač Ivana Peleríni, tel.č.: 0905 260 479
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Jana Honíšková
08.07.2017 KŠK ECE Bardejov Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0907 993 512
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Matúš Balun
30.07.2017 Doberman club Wolfgang Freyer, Obchodná 469, 906 38 Rohožník, +421 903 782 332, E-mail: alica.freyer@mail.t-com.sk
!!! Mimoriadny termín skúšky!!!
Anton Strasser
19.08.2017 KCHČSV KCHČSV, František Bajana, 0905 410 618
!!! MIMORIADNY TERMÍN !!!
Jana Honíšková
27.08.2017 KK Banská Bystrica Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica, tel.č.:0903 525984
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Ondrej Bihari
03.09.2017 KK Žilina 1 Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, tel.č.: 0905 358 582, katargo2@gmail.com
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Jana Kucková
09.09.2017 DODIX Trenčianske Stankov Daša Mináriková, Trenčianske Stankovce 591
Miesto konania: futbalové ihrisko Ivanovce
Anton Strasser
16.09.2017 KK Považský Chlmec Ing. Juraj Chochúľ, Alexyho 26, 010 03 Žilina, tel.č.: 0903 540 221 Jana Honíšková
16.09.2017 KK Liptovský Hrádok Nikola Chlebová, Dovalovo 356, 033 01 Liptovský Hrádok, tel.č.: 0917 908 757, nikachlebova@gmail.com Jana Kucková
16.09.2017 KK Bardejov Anna Biľová, Nábrežná 29, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0908 651 936 Peter Čurila
17.09.2017 MŠK ZO Kynológia Kežmarok Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, tel.č.: 0908 303 345 Ján Sudimák
23.09.2017 KŠK Pezinok Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob
!!! Miesto konania Slovenský Grob !!!
Anton Strasser
23.09.2017 KMK Dagnik, Malá Paka Jozef Domonkoš, Malá Paka 104, 930 51 Veľká Paka, tel.č.: 0948 000 601
!!! SKÚŠKY ZRUŠENÉ !!!
Ing. Pavel Tamáši
24.09.2017 KK Respect team Prešov Matúš Balún, Banícka 5, 080 05 Prešov, 0905 129846, alexplussro@gmail.com
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
MVDr. Pavol Marton
30.09.2017 KK Prešov 1 JUDr. Peter Farkaš, Hodžova 16, 080 01 Prešov, tel.č.: 0905 552 650 Jozef Olearčin
30.09.2017 KK Vranov nad Topľou Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.č.: 0907 680 228, peter@lengvarsky.com Matúš Balun
30.09.2017 KK Bajerov Róbert Anderko, č.d. 13, 082 41 Bajerov Peter Lengvarský
01.10.2017 KK Rohožník - Vajarská Gabriela Salaiová, č.d. 347, 906 38 Rohožník, tel.č.: 0903 468 004 SV
07.10.2017 KK Smolinské Vladimír Smolinský, 908 42 Smolinské 375, tel.č.: 0908 147 964, smolinsky.v@gmail.com Alžbeta Jamnikar
08.10.2017 KK Senec MVDr. Ján Kuštár, Senecká 25/A, 900 24 Veľký Biel Alžbeta Jamnikar
08.10.2017 KK Urpín Banská Bystrica Peter Smädo, Jabloňová 18, 974 05 Banská Bystrica, tel.č.: 0905 310 188
!!! ZMENA TERMÍNU !!!
Jana Kucková
14.10.2017 KK Slovenský raj - Smižan MVDr. Kristína Kovaľová, Tatranská 33, 053 11 Smižany MVDr. Pavol Marton
14.10.2017 KK Sabinov Gabriel Senderák, Pavla Gojdiča 1, 083 01 Sabinov, tel.č.: 0918 389 547
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Mgr. Igor Lengvarský
21.10.2017 MKK Hnúšťa Ing. Oliva Vargová, Hlavná 14, 981 01 Hnúšťa, tel.č.: 0907 882 630, ovargova@gmail.com Ondrej Bihari
21.10.2017 Výcviková škola Vranov na Mgr. Igor Lengvarský, dogcenter@lengvarsky.eu, tel.č.: 0905 249 334 Peter Čurila
21.10.2017 KK Skalica Mgr. Ján Vašečka, Školská 27, 909 01 Skalica, tel.č.: 0905 783 913 Marek Lenard
22.10.2017 KK Apanta rei Bardejov Marianna Virgalová, Tehelná 113, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0905 227 031
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
MVDr. Pavol Marton
28.10.2017 KK Chorvátsky Grob Milan Sobolič, Chorvátsky Grob, tel.č.: 0917 568 500 MVDr. Ľubomír Jaký
28.10.2017 MKK Imeľ Vojtech Hübsch, Hradná 821, 946 52 Imeľ Ján Šaliga
28.10.2017 KK Canis Spišská Nová Ves Milan Oravec, J.Matušku 12/39, Spišská Nová Ves, tel.č.: 0903 638 202
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
MVDr. Pavol Marton
28.10.2017 KK Brezno Marián Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno, tel.č.: 0905 207 066
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Jana Honíšková
29.10.2017 KK Agilis Lučenec Peter Dóža, Sadová 73/26, 984 01 Lučenec, tel.č.: 0907 172 590 Jana Kucková
29.10.2017 KK Bojnice Radoslav Lomnický, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, tel.č.: 0907 604 889
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Jana Honíšková
04.11.2017 World Canin - Prosport Martin Barlík, Drieňová 3, Malinovo, tel.č.: 0905 517 265
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Alžbeta Jamnikar
04.11.2017 KK Žilina 1 Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, tel.č.: 0905 358 582, katargo2@gmail.com
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Jana Honíšková
04.11.2017 KK Canis sport Bratislava Mgr. Dušan Majtas, Pri Hrádzi 9, 821 6 Bratislava, tel.č.: 0907 716 290, blackchabet@gmail.com
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Miloš Bočkai
04.11.2017 KK Anička Košice Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, tel.č.: 0908 092 841, www.kkanicka.sk, info@kkanicka.sk
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Matúš Balun
04.11.2017 KK Abrahám Eva Kollárová, Abrahám 323, 925 45 Abrahám, tel.č.: 0948 175 955, cervenymesiac@azet.sk
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Martin Kozárek
04.11.2017 KK Sliač Zdenka Šándorová, Sládkovičova 328/9, 976 32 Badín, 0911 111 588
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Jana Kucková
05.11.2017 KK Zálesie Vladimír Dobrovodský, tel.č.: 0905 646 677, e-mail: info@dany.sk
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Alžbeta Jamnikar
11.11.2017 KŠK ECE Bardejov Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0907 993 512
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Peter Lengvarský
12.11.2017 KK EXCEL Trenčín Viliam Ružička, Chocholná Velčice 454 , tel.č.: 0903 453 389
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Ján Šaliga
12.11.2017 KK DTC Bystričany Gürtlerová Adriana, tel.č.: 0944 553 737
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!! !!! MIESTO KONANIA FUTB.IHRISKO CHRABRANY !!!
SV Hans Prac
18.11.2017 KK Banská Belá Milan Babirád, č.d. 241, 966 15 Banská Belá, tel.č.: 0905 963 376 Ján Šaliga
19.11.2017 KK Vranov nad Topľou Peter Lengvarský, Na Hrunku 52, Vranov nad Topľou, t.č: 0907 680 228 Mgr. Igor Lengvarský
Skúšky - Špeciálne skúšky + SVV3
Dátum Mesto Organizátor, doplňujúce informácie Rozhodca
01.10.2017 KK Turany Jana Vajdová, Sládkovičova 37, 038 53 Turany, tel.č.: 0917 327 955 Rudolf Danek

Môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov u rozhodcov:

  • p. Adamčiaková, Čurila, Danek, Hamerlík, Kadlecaj, I.Lengvarský, P.Lengvarský, Majtas, Majtasová, Malina, Mazúr, Moré, Nálevanko, Palec, Ráček, Ružička, Sláčková, Sudimák, Szabó, Šaliga, Štaudinger, Štrba.
Skúšky - Skúšky malých plemien
Dátum Mesto Organizátor, doplňujúce informácie Rozhodca
01.10.2017 KK Ružomberok Andrea Adamčiaková, Likavka 955, 03495, tel.č.: 0905 511 257
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Radomír Lipták

Skúšky malých plemien sa môžu vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov v jednom termíne u rozhodcov:

  • p Adamčiaková, Gajdoš, Kadlecaj, Kozárek, I.Lengvarský, Majtas, Malina, Sitarčík, Slačková, Sudimák, Szabó, Štaudinger.
Skúšky - Obedience
Dátum Mesto Organizátor, doplňujúce informácie Rozhodca
19.02.2017 Kynologická hala RSDC, PK Denisa Řeháková, Čalovská 2, Bratislava, tel.č.: 00420776633091 Iveta Skalická, CZ (OB Z) Christian Steinlechner, AT (OB 1,2,3)
25.03.2017 Kynologická hala RSDC, PK Juraj Ruža, Čalovská 2, Bratislava, tel.č.: 0903 674 236
Preteky so zadaním skúšky
01.04.2017 - 02.04.2016 Bratislava, KK Obedience Ingrid Tkáčová, tel.č.: 0948 386 705, ingrid.tkacova@gmail.com
Kvalifikačný pretek o postup na Majstrovstvá sveta Obedience 2017 Halové preteky so zadaním skúšky
Karin Ďurčanská, Pavel Tamáši
29.04.2017 Bratislava, KK Obedience Ingrid Tkáčová, tel.č.: 0948 386 705, ingrid.tkacova@gmail.com
Preteky o "Kokardu klubu Obedience Slovakia" preteky so zadaním skúšky
13.05.2017 Košice, KK Obedience Ingrid Ďurčanská, Kalinčiakova 9, 040 01 Košice, tel.č.: 0905 651 868
"Jarné preteky obedience" so zadaním skúšky
Karin Ďurčanská (OB Z,1) Jozef Olearčin (OB 2, 3)
28.05.2017 ŠKK Canislog Poprad Jozef Olearčin, Dostojevského 45, 058 01 Poprad, tel.č.: 0905 544 645 Jozef Olearčin (OB1) Karin Ďurčanská (OB2 - 0B3)
01.07.2017 Vrícko,KK Ob.+ TR Teplice Ľudevít Krampe, tel.č.: 0908 276 293, Červenej armády 69, 039 01 Turčianske Teplice
"Letné preteky obedience" so zadaním skúšky
01.07.2017 Šaľa, DogFest Obedience C Sabina Strapcová, mob: 0902 162 364, sabina.strapcova@gmail.com
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
OBZ: Jozef Olearčin, OB1-3: Urszó Béla
23.09.2017 - 24.09.2017 Tomášov, KK Obedience SK Ingrid Tkáčová, tel.č.: 0948 386 705, ingrid.tkacova@gmail.com
Majstrovstvá SR Border Collie (iba plemeno BOC) preteky so zadaním skúšky
Iveta Skalická, CZ
28.10.2017 Kynologická hala RSDC, Pe Juraj Ruža, Čalovská 2, Bratislava, tel.č.: 0903 674 236
Preteky so zadaním skúšky !!! PRETEK ZRUŠENÝ!!!!
11.11.2017 Hrabušice, KK Can. Poprad Věra Wohlrathová, Dostojevského 45,Poprad,05801, email: c@canislog.sk,
Halové preteky Obedience so zadaním skusky
Jozef Olearčin (OBZ) Gerlinde Dobler /DE/ (OB 1, 2, 3)
Skúšky - Skúšky všestranného výcviku SVV
Dátum Mesto Organizátor, doplňujúce informácie Rozhodca
12.03.2017 KK Jablonica - Barvinek Dušan Rehák, Tehelná 1153/48, 905 01 Senica
!!! MIMORIADNY TERMÍN !!! Miesto konania KŠK Senica
Štefan Pongrácz
12.03.2017 KK Banská Bystrica Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica, tel.č.: 0949 861 875 Miloš Hudok
26.03.2017 KK Canis sport Bratislava Mgr. Dušan Majtas, Pri Hrádzi 9, 821 6 Bratislava, tel.č.: 0907 716 290, blackchabet@gmail.com MVDr. Ľubomír Jaký
26.03.2017 KK Handlová - Strelnica Rudolf Kubiš , Mob.tel.č: 0915 339 659 Radomír Lipták
26.03.2017 MKK Handlová Ing. Rastislav Dobiš, Morovnianska cesta 18/15, 972 51 Handlová
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
26.03.2017 Malé Leváre Martin Barlík, Drevárska 23, 902 01 Pezinok
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Štefan Pongrácz
01.04.2017 KK Dolná Streda Ivan Dobiš, Mierové nám. 237, 925 51 Šintava, tel.č.: 0903 677 769 Vojtech Hübsch
15.04.2017 MKK Imeľ Vojtech Hübsch, Hradná 821, 946 52 Imeľ
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!! začiatok o 7,00 hod
Ján Šaliga
15.04.2017 KK Kolačno Miloš Hudok, č.d. 243, Kolačno, tel.č.: 0907 331 761
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!! TERMÍN DODATOČNE !!!
Pharm.Dr. Vasil Šatník
15.04.2017 MKK Nitra -mesto Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, 949 01 Nitra, tel.č.: 0908 062 306
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Ing. Štefan Hamerlík
22.04.2017 KK Prešov 1 JUDr. Peter Farkaš, Hodžova 16, 080 01 Prešov, tel.č.: 0905 552 650 Peter Čurila
22.04.2017 KŠK Tekovská Breznica Jozef Juhás, č.d. 645, 966 52 Tekovská Breznica, tel.č.: 0905 826 429 Miloš Hudok
22.04.2017 MKK Šaľa Erik Okruhlica, Smetanova 9, 92701 Šaľa, tel.č.: 0907 562 616, oker@szm.sk Ing. Marián Ráček
22.04.2017 KK Anička Košice Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, tel.č.: 0908 092 841, www.kkanicka.sk, info@kkanicka.sk
SVV
Ján Sudimák
22.04.2017 KK Košická Polianka Jozef Poruban, Polesná 2 04018, Košice, 0905 419 969
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Mgr. Igor Lengvarský
29.04.2017 1. KŠK Lyon Číčov Ľudovít Vörös, Falošný Ereč 107, 946 19 Číčov, tel.č.: 0908 913 881 Štefan Pongrácz
29.04.2017 KK Šalková Ivan Plavec, Hronská 55, 974 01 Banská Bystrica-Šalková, tel.č.: 0907 887 341 Igor Podmanický
29.04.2017 KMK Dagnik, Malá Paka Jozef Domonkoš, Malá Paka 104, 930 51 Veľká Paka, tel.č.: 0948 000 601 Ing. Štefan Hamerlík
29.04.2017 KK EXCEL trenčín Viliam Ružička, Chocholná Velčice 454 , tel.č.: 0903 453 389
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Miloš Hudok
29.04.2017 MKK Dvorníky Miroslav Šilhár, č.d. 103, 920 56 Dvorníky, tel.č.: 0949 868 006
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!! Termín dodatočne
Alžbeta Jamnikar
30.04.2017 MKK Kolárovo Mgr. Peter Papáček, Mlynská 26, 946 03 Kolárovo, tel.č.: 0905 218 491 Vojtech Hübsch
30.04.2017 KK Lipany MVDr. Pavol Marton, Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou, 0905 604281
!!! MIMORIADNY TERMÍN !!!
Mgr. Igor Lengvarský
01.05.2017 KK Prešov II Bikoš Peter Špes, V.Clementisa 10, 080 01 Prešov, 0907 457683
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Peter Čurila
06.05.2017 KK Hokovce Tibor Bagonya, Mládežnícka 21, 936 01 Šahy, tel.č.: 0905 891 208, bages32@gmail.com Bc. Ivan Teren
07.05.2017 MsKK Handlová Ing. Rastislav Dobiš, dobisr@centrum.sk 0902 066 336
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Jana Kucková
08.05.2017 KK Považský Chlmec Ing. Juraj Chochúľ, Alexyho 26, 010 03 Žilina, tel.č.: 0903 540 221
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Ing. Jaroslava Slačková
13.05.2017 MKK Brezno Marian Petrek, ČSA 56, 977 01 Brezno, tel.č.: 0905 207 066 Radomír Lipták
20.05.2017 KK Detva Radomír Lipták, tel.č.: 0905 251 699 Mgr. Juraj Štaudinger
27.05.2017 KK Námestovo František Ptačin, Mieru 275/4, 029 01 Námestovo, tel.č.: 0903 517 691
!!! SKÚŠKY ZRUŠENÉ!!!
Ján Kačník
27.05.2017 KK Banská Belá Milan Babirád, č.d. 241, 966 15 Banská Belá, tel.č.: 0905 963 376
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Igor Podmanický
27.05.2017 KK Holíč Martin Foriška, Radimov 88, 908 47 Radimov, tel.č.: 0902 113 828 Štefan Pongrácz
03.06.2017 KK Bardejov Radovan Prokopovič, Pod Šibeňou horou 49, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0908 039 475
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
MVDr. Pavol Marton
04.06.2017 KK Sĺňava Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, tel.č.: 0915 721 324
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
MVDr. Vladimír Salai
17.06.2017 KK pri SŠ Ivanka pri Duna Ing. Gabriela Nová, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji, tel.č.: 0918 310 184, gabrielka18@gmail.com
!!! SKÚŠKY ZRUŠENÉ!!!
Štefan Pongrácz
01.07.2017 KK Gäceľ Dolný Kubín Jozef Kurcin, Bziny-Lazy 2097/19, 026 01 Dolný Kubín, tel.č.: 0905 704 019 Ondrej Bihari
09.07.2017 KŠK ECE Bardejov Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0907 993 512
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Peter Čurila
16.07.2017 KK Agilis Lučenec Peter Dóža, Sadová 73/26, 984 01 Lučenec, tel.č.: 0907 172 590
+ SVV 3, Mimoriadny termín skúšky !!!
Štefan Szabó
30.07.2017 KK Plevník-Drienové Slavomír Turčáni, č.d. 305, 018 26 Plevník-Drienové, tel.č.: 0905 244 915 Igor Malina
29.08.2017 KK Rohožník - Vajarská Gabriela Salaiová, č.d. 347, 906 38 Rohožník, tel.č.: 0903 468 004
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Alžbeta Jamnikar
02.09.2017 KK Detva Radomír Lipták, Piešť I. 17, Detva, tel.č.: 0905 251 699 Bc. Ivan Teren
02.09.2017 KK Bajerov Róbert Anderko, č.d. 13, 082 41 Bajerov Bc. Eugen Moré
02.09.2017 KK Respect team Prešov Matúš Balún, Banícka 5, Prešov, tel.č.: 0905 129 846
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Ján Sudimák
15.09.2017 KK Poltár Peter Rešutík, tel.č.:0905 338 640, peterresutik@centrum.sk
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Peter Lengvarský
16.09.2017 KK Slovenský raj - Smižan Marian Lengvarsky, Nova 3, Smizany, 05311
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Bc. Eugen Moré
23.09.2017 ZOŠK Nitra - Dolné Krškan Tomáš Berky, Konopárenská 23, Ivanka pri Nitre, tel.č.: 0902 103 470 Vojtech Hübsch
23.09.2017 KK Žilina 1 Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, tel.č.: 0905 358 582, katargo2@gmail.com
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Ondrej Bihari
23.09.2017 KK Banská Bystrica Mgr. Ivan Kočajda, Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica, tel.č.: 0949 861 875 Bc. Ivan Teren
24.09.2017 KK Závod Štefan Rusnák, Mierova 886 Žávod 908 72
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!! Miesto konania Malé Leváre
Štefan Pongrácz
30.09.2017 KK Košice-Krásna Milan Mihok, tel.č.: 0911 937 716
!!! ZMENA TERMÍNU !!!
Bc. Eugen Moré
30.09.2017 KK Hokovce Tibor Bagonya, Mládežnícka 21, 936 01 Šahy, tel.č.: 0907 232 200, autoskolabelanskaprofesional@gmail.com Ján Šaliga
07.10.2017 KK pri SPoŠ Michalovce Judita Želtvayová, Štefánikova 28, 071 01 Michalovce Bc. Eugen Moré
07.10.2017 KK Bojnice Radoslav Lomnický, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, tel.č.: 0907 604 889
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Jana Kucková
07.10.2017 KK Sĺňava Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, tel.č.: 0915 721 324
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY!!! Termín dodatočne
Štefan Pongrácz
07.10.2017 KK Sabinov Gabriel Senderák, Pavla Gojdiča 1, 083 01 Sabinov, tel.č.: 0918 389 547
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
MVDr. Pavol Marton
08.10.2017 KK J. Stolárika Modra Veronika Vallová, Harmónia 3038, 900 01 Modra, tel.č.: 0902 135 690, kkmodra@gmail.com
!!! SKÚŠKY ZRUŠENÉ!!!
Marta Majtasová
14.10.2017 KK Vyhne Albín Majsniar, č.d. 93, 966 02 Vyhne, tel.č.: 0905 259 122
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Miloš Hudok
14.10.2017 KK Závod Adamy Igor, Svätoplukova 955, Závod, 0903/466762 Alžbeta Jamnikar
15.10.2017 KK Prešov 1 JUDr. Peter Farkaš, Hodžova 16, 080 01 Prešov, tel.č.: 0905 552 650
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Peter Čurila
15.10.2017 KK Agilis Lučenec Dóža Peter, Sadová 73/26, 984 01 Lučenec, tel.č.: 0907 172 590
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Radomír Lipták
15.10.2017 KK Vyhne Albín Majsniar, č.d. 93, 966 02 Vyhne, tel.č.: 0905 259 122
Mimoriadny termín skúšok!!!
Miloš Hudok
21.10.2017 KK Lučenec Mgr. Juraj Štaudinger, L.Svobodu 28, Lučenec, tel.č.: 0905 265 563 Igor Podmanický
21.10.2017 KŠK ECE Bardejov Ján Sudimák, Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0907 993 512
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Bc. Eugen Moré
21.10.2017 KK Hlohovec Rastislav Vladovič, Koplotovce 161, 920 01 Hlohovec, tel.č.: 0903 760 684
!!! SKÚŠKY ZRUŠENÉ !!!
Ing. Štefan Hamerlík
21.10.2017 MKK Horné Saliby Peter Baán, 92503, Horné Saliby Mobil: +421 903 964 604
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Štefan Pongrácz
22.10.2017 KK Abrahám Eva Kollárová, Abrahám 323, 925 45, tel.č.: 0948 175 955
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
MVDr. Ľubomír Jaký
28.10.2017 KK Smolinské Vladimír Smolinský, 908 42 Smolinské 375, tel.č.: 0908 147 964, smolinsky.v@gmail.com Štefan Pongrácz
28.10.2017 KK Turčianske Kľačany Marián Soldán, M.R.Štefánika 6/14, 038 61 Vrútky, tel.č.: 0918 930 689
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Miloš Hudok
28.10.2017 KK Záhorák - Malacky Zuzana Durkošová, Sokolská 220, 908 72 Závod Dušan Majtas
28.10.2017 KK Laugaricio Trenčín Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 08 Trenčín, tel.č.: 0907 249 574
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Igor Malina
28.10.2017 KK Handlová Strelnica Milan Krčmárik, Kvetná, Handlová, tel.č.: 0918 081 115 Radomír Lipták
28.10.2017 KŠK Trstená Milan Frelich, Hertela 265/14-2, 028 01 Trstená, 0903-513542 Rudolf Danek
04.11.2017 KK Holíč Martin Foriška, Radimov 88, 908 47 Radimov, tel.č.: 0902 113 828
!!! SKÚŠKY ZRUŠENÉ !!!
Igor Malina
05.11.2017 KK Rohožník - Vajarská Gabriela Salaiová, č.d. 347, 906 38 Rohožník, tel.č.: 0903 468 004
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Štefan Pongrácz
11.11.2017 KK Staré ihrisko Bratisla Mgr. Jana Guothová, Narcisová 40, 821 01 Bratislava, tel.č.: 0905 594 176 Štefan Pongrácz
18.11.2017 Klub výchovy psov Kety Veronika Lörinczová, tel.č.: 0911 764 416
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY!!! MIESTO KONANIA HRADEC
Radomír Lipták
24.11.2017 KK pri SŠ Ivanka pri Duna Ing. Gabriela Nová, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji, tel.č.: 0918 310 184, gabrielka18@gmail.com
!!! ZMENA TERMÍNU !!! SKÚŠKY KONANÉ VRÁMCI PRAXE!!
Štefan Pongrácz
25.11.2017 KK Tekovská Breznica Jozef Juhás, č.d. 645, 966 52 Tekovská Breznica, tel.č.: 0905 826 429
!!! MIMORIADNY TERMÍN SKÚŠKY !!!
Miloš Hudok
Skúšky - PZ - záchranárske
Dátum Mesto Organizátor, doplňujúce informácie Rozhodca
24.06.2017 KK Chabenec Ing. Dana Vyšná , Priebežná 484/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, tel.č.: 0907 424 299, 0918 796 347, danavysna@gmail.com
Skúšky podľa skúšobného poriadku ACZP SR !!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Bc. Andrea Adamčiaková
Skúšky - BVK
Dátum Mesto Organizátor, doplňujúce informácie Rozhodca
08.04.2017 KK Košice-Krásna Milan Mihok, tel.č.: 0911 937 716
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Peter Čurila
08.07.2017 KK Ružomberok Andrea Adamčiaková, Likavka 955, 03495, tel.č.: 0905 511 257
!!! ZMENA TERMÍNU SKÚŠKY !!!
Radomír Lipták
30.09.2017 MKK Šaľa Karol Matula, Kpt. Jaroša 35, 927 01 Šaľa, tel.č.: 0911 724 996, matula.karol@gmail.com Vojtech Hübsch