Mesačný prehľad kalendára - September 2017
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Legenda značiek použitých v kalendári:

Medzinárodná akcia
Skúška
Národná akcia
Bonitácia
Kvalifikačný pretek
Výcvikový tábor
Výstava
Športová kynologická akcia