Bonitační komisári SÚCHNO

P.č. Meno Adresa Kontakt
1. Kadlecej Milan Mierová 32, 900 44 Tomašov 02/45958315, 0905 341 415
2. Kočajda Ivan Mgr. Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica 0949861875
3. Majsniar Albín č.d. 93, 966 02 Vyhne 045/6772386, 0905 259 122
4. Štaudinger Juraj Mgr. L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec 047/4323986
5. Sudimák Ján Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov 0907 993 512